Интериорен дизайн съвети и идеи. Проекти и реализация на жилищни и обществени интериори.

Обръщайки се към STUDIO L DESIGN, вие получавате интериорен  проект, съобразен с вашите нужди и изисквания, подробни чертежи за изпълнението му, остойностяване на проекта и разбира се – пълно съдействие при реализацията.

Какво да очаквате?

Заснемане на обекта - преди да се стартира вашият интериорен проект

Винаги има разлика между архитектурните чертежи и размерите на обекта. Това води до необходимостта от прецизно взимане на размери на всяко помещение, обект на интериорно проектиране.

 Идеен интериорен проект

Представител на STUDIO L DESIGN ще се срещне с вас за обсъждане на детайлите и заданието по проекта.

Идейна фаза – решават се основните функционални зони, ходови линии и разпределения. Представя се концепцията за дизайна по отношение на стил и цветова гама.

Подбират материали и финиши за елементите в интериора. Предлагат се дизайн на мебели, осветителни тела, аксесоари и интериорен текстил.

Освен мебели и декорации, неизменна и съществена част от всеки интериор са Ел, ВиК, ОВ и конструктивни елементи, които трябва правилно да се синхронизират спрямо цялостната концепция.

Понятието „ Интериорен дизайн ”  е не само визия. Изграждането му се осъществява с голямо внимание към детайла, правилен анализ на ситуацията и нуждите на бъдещите обитатели, много труд и любов.

3D визуализация

Моделиране и визуализиране на интериори с конкретни материали, цветове, мебели, декорации и т.н. Дава реална представа за визията и усещането в триизмерно пространство.

Работен интериорен проект

В набор от отделни чертежи се разработват схемите, които са необходими за изпълнението на всеки интериорен дизайн.

План вътрешни преградни стени – оразмеряват се стените и се оказват местата на предварителната им обработка, като гипсокартонени обшивки, шпакловки, зидарии и т.н.

План на ВиК изводите, съобразени със спецификата на интериора.

Ел разпределение – фиксират се изводите за осветление, разпределени спрямо основните групи мебели и акценти, ключове,  контакти и захранване за уредите. Отбелязват се кръгове и сценарии на осветление, Lan и телефонни изводи и всички останали слаботокови такива.

План софит - чертеж на решението на тавана, в който са показани основните и допълнителните обработки, осветление и др.

План подови настилки – подбират се типовете настилки и се решават начините на редене и преходите между тях, ако има такива.

План довършителни работи стени е чертеж, в който се маркират  обработките на стените и е посочено в коя разгъвка е разработен детайлен чертеж на съответната стена.

Разгъвки на стените – всяка от стените в интериора се разчертава в поглед отпред, изобразяват се мебели, осветителни тела, произведения на изкуството, декоративни мазилки и обшивки, и всичко останало, което има по тях.

Проектиране на мебели -  това е пакет от работни чертежи със специално разработените за интериора мебели.

План разпределение - чертеж, в който окончателно се фиксират и оразмеряват позициите на мебели и елементи от целия интериор.

Количества и спецификаии

Успоредно с целия процес на проектиране се изготвят количествени сметки и спецификации за всеки материал, мебел, аксесоар, осветително тяло и т.н., заложени в интериора.

Реализация на интериорен дизайн

За да се осъществи даден интериор, а и крайният резултат да е идентичен с проекта,  е необходимо не само да се следват изброените етапи, но  е и препоръчително да се осъществява авторски надзор непрекъснато в процеса на ремонт.

Много често по време на реализация изпълнителите се нуждаят от консултация по изпълнението на проекта и е най-добре тя да бъде извършена от проектанта. Така се следи за качеството на изпълнение на всеки един детайл. Това гарантира реализация, максимално близка до разработения за вас интериорен дизайн.

Препоръчваме ви екипи от много добри специалисти – мебелисти, техници и доставчици, които да изпълнят разработения интериорен проект във вида, в който е на визуализациите.